Η τάση μείωσης των προϋπολογισμών marketing συνεχίζεται, οι online ενέργειες συνεχίζουν να απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος της πρόθεσης για επένδυση εκ μέρους των στελεχών της αγοράς και οι προϋπολογισμοί για προώθηση πωλήσεων δείχνουν σημεία ανάκαμψης. Τόσο οι διαφημιζόμενοι όσο και οι εταιρείες επικοινωνίας εισήγαγαν καινοτομίες προκειμένου να ανταπεξέλθουν στην κρίση του Covid-19, δίνοντας έμφαση κυρίως σε διαδικασίες παραγωγής, επικοινωνία και πωλήσεις υπαρχόντων προϊόντων/υπηρεσιών.

Οι διαφημιζόμενοι δείχνουν να ξεπερνούν το αρχικό σοκ και να βρίσκουν νέους ρυθμούς λειτουργίας, ενώ τα στελέχη των εταιρειών επικοινωνίας και διαφήμισης είναι αισιόδοξα ως προς την πορεία της επιχείρησής τους, διαπιστώνει το νέο κύμα της έρευνας Forecomm_s, για το τέταρτο τρίμηνο του 2020. Η έρευνα οργανώνεται από την Ένωση Εταιρειών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδος (ΕΔΕΕ) και η συλλογή των πληροφοριών γίνεται από την Abacus SA ανά τρίμηνο.

ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ
Μετά από 9 μήνες πανδημίας, το 2020 έκλεισε με ελαφρά θετικές εκτιμήσεις σε επίπεδο επιχείρησης και ουδέτερο σε επίπεδο κλάδου, από την πλευρά των διαφημιζόμενων. Συνδυαστικά, οι δύο δείκτες υποδεικνύουν πιθανώς ένα νέο σημείο εκκίνησης ανάκαμψης: οι επιχειρήσεις των (κατά κύριο λόγο μεγάλων) διαφημιζομένων δείχνουν να ξεπερνούν το αρχικό σοκ και να βρίσκουν νέους ρυθμούς λειτουργίας. Αξίζει εδώ να σημειωθεί, ότι η έρευνα δεν καλύπτει τομείς τουρισμού, ψυχαγωγίας, εστίασης και μικρά καταστήματα λιανικής.

Σε επίπεδο ζήτησης, καταγράφεται επανάκαμψη σε θετικά επίπεδα αντίστοιχα αυτών της αρχής του 2019, σε επίπεδο απασχόλησης επανέρχεται η αισιοδοξία (το τέταρτο 3μηνο του 2020 κινείται στα επίπεδα του τέλους του 2018), ενώ όσον αφορά στις τιμές, σημειώνονται αυξητικές εκτιμήσεις στα επίπεδα της αρχής του 2019. Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, οι διαφημιζόμενοι φαίνονται να προσαρμόζονται στις συνθήκες της πανδημίας, με το κλίμα σήμερα να κινείται σε επίπεδα αντίστοιχα με αυτά πριν από 2 χρόνια.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ MARKETING BUDGETS
Σύμφωνα με τα στελέχη των διαφημιζομένων, η τάση μείωσης των προϋπολογισμών marketing συνεχίζεται κατά το 4ο τρίμηνο του 2020 (-15). Μέσα στο υφεσιακό κλίμα της πανδημίας, οι online ενέργειες συνεχίζουν να απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος της πρόθεσης για επένδυση εκ μέρους των στελεχών της αγοράς (+19 και +21 αντίστοιχα). Με εξαίρεση την προώθηση προϊόντων που κινείται ελαφρά θετικά, η εκτίμηση για όλες τις άλλες ενέργειες marketing (offline media, direct marketing, PR) κινείται στην κατεύθυνση μείωσης της όποιας επένδυσης.

ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ONLINE ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Η αύξηση των προϋπολογισμών για τις online ενέργειες, που αποτελεί την πιο σταθερή και ισχυρή τάση καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας, σχεδόν εξανεμίσθηκε στην αρχή της πανδημίας και επανέρχεται με αυξητική τάση στο τέλος του 2020. Οι προϋπολογισμοί των offline media που κινήθηκαν σε έδαφος σταθεροποίησης μετά τις εκλογές του 2019 και την αλλαγή κυβέρνησης, πλήττονται βαριά από την πανδημία και επανέρχονται σε τάση μείωσης (-5 για το τελευταίο 3μηνο του έτους).

Οι προϋπολογισμοί για προώθηση πωλήσεων δείχνουν σημεία ανάκαμψης (+4) σε ένα κατά τα άλλα πολύ επιφυλακτικό τρίμηνο, υποδεικνύοντας πιθανώς μεταφορά πόρων σε πιο βραχυπρόθεσμες κινήσεις με, δυνητικά, πιο άμεσο αποτέλεσμα στις πωλήσεις. Πέρα από την ισχυρή κάμψη του στην αρχή της πανδημίας, το ενδιαφέρον για direct marketing βαίνει διαχρονικά μειούμενο, με -5 για το τέταρτο τρίμηνο. Οι προϋπολογισμοί για PRαναφέρονται πτωτικοί ήδη από την αρχή του 2020 πριν την πανδημία και το έτος κλείνει με μια αρκετά ισχυρή αρνητική πρόβλεψη (-9). Οι προϋπολογισμοί για έρευνα αγοράς που γνώρισαν άνθηση το 2019, επανέρχονται σε επίπεδα σταθερότητας (+1) μετά τη μείωση του πρώτου εξαμήνου.

AGENCIES: ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 
Μετά από ένα ιδιαίτερα αισιόδοξο 2ο εξάμηνο του 2019 και την πλήρη αντιστροφή του κλίματος κατά το πρώτο 6μηνο του 2020, οι εκτιμήσεις των στελεχών της διαφημιστικής αγοράς επανέρχονται σε θετικό έδαφος για την πορεία της επιχείρησής τους (+17), αλλά παραμένουν αρνητικές σε σχέση με την πορεία του κλάδου γενικότερα (-14). Η ζήτηση και η απασχόληση επανέρχονται σε θετικό έδαφος για τις διαφημιστικές εταιρείες (+35 και +28 αντίστοιχα), ενώ οι εκτιμήσεις τους για τις αμοιβές παραμένουν απαισιόδοξες (-14). Οι διαφημιστές συμφωνούν με τους διαφημιζόμενους όσον αφορά την τάση υπέρ των online ενεργειών (media και πλατφόρμες), αλλά εμφανίζονται πιο απαισιόδοξοι από τους πελάτες τους σε σχέση με τα offlinemedia, τις προωθητικές ενέργειες και την έρευνα αγοράς.

ΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ, ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ COVID-19
Τόσο οι διαφημιζόμενοι όσο και οι εταιρείες επικοινωνίας εισήγαγαν καινοτομίες προκειμένου να ανταπεξέλθουν στην κρίση του Covid-19 σχεδόν στο σύνολό τους. Συγκεκριμένα, στο εξεταζόμενο χρονικό διάστημα, τόσο οι διαφημιζόμενοι όσο και οι διαφημιστές έδωσαν έμφαση κυρίως σε διαδικασίες παραγωγής, επικοινωνία και πωλήσεις υπαρχόντων προϊόντων/υπηρεσιών, και λιγότερο σε νέα προϊόντα και νέες μεθόδους marketing. Κεντρικό ρόλο παίζει και για τους δύο η επικοινωνία, τόσο ως νέο περιεχόμενο όσο και ως νέα κανάλια επικοινωνίας, ενώ οι διαφημιστές εστιάζουν στην εμβάθυνση των σχέσεων τους με τους πελάτες τους.