Ως εξαιρετικά ανερχόμενα πεδία επένδυσης εμφανίζονται τόσο τα online media όσο και οι online πλατφόρμες, με την τάση να απορροφήσουν το σύνολο σχεδόν του δυναμικού ανάπτυξης των ενεργειών marketing. Το direct marketing εμφανίζεται στάσιμο ή και ελαφρά πτωτικό, ενώ οι ενέργειες sales promotion δείχνουν, από την μεριά των advertisers, πρόθεση ανάπτυξης.

Ο απολογισμός του 1ου 3μήνου 2017 εμφανίζεται πτωτικός τόσο σε επίπεδο κλάδου όσο και σε επίπεδο επιχείρησης, συγκρινόμενος με τον απολογισμό του τελευταίου 3μήνου του 2016, σύμφωνα με το 2ο κύμα της έρευνας Forecomm_s που διεξάγεται για την ΕΔΕΕ από την Abacus. Τα στοιχεία συλλέχθηκαν τον Απρίλιο 2017, ενώ το 1ο κύμα της έρευνας είχε διεξαχθεί την περίοδο Δεκέμβριος 2016 – Ιανουάριος 2017.

Κυρίως οι advertisers εμφανίζονται ιδιαίτερα απογοητευμένοι όσον αφορά τις αγορές τους, καθώς ο κακός απολογισμός του προηγούμενου 3μήνου (-41) γίνεται ακόμη χειρότερος (-47). Ο απολογισμός για τον κλάδο της επικοινωνίας συνεχίζει να κινείται σε αρνητικά επίπεδα (-11), αρκετά πιο ήπια πάντως από τους advertisers. Σε επίπεδο επιχείρησης, η απολογιστική αποτίμηση 3μήνου είναι μειωμένη σε σχέση με το προηγούμενο κύμα, παραμένει όμως σε θετικό έδαφος τόσο για τα agencies όσο και για τους advertisers (+10 και +9 αντίστοιχα).

ΜΕΙΚΤΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ 3ΜΗΝΟ
Θετικές καταγράφονται οι προσδοκίες για την επιχείρηση, αρνητικές για τον κλάδο. Και πάλι οι advertisers εμφανίζονται ιδιαίτερα απαισιόδοξοι όσον αφορά τις αγορές τους, με τις αρνητικές προσδοκίες στο τέλος του προηγούμενου 3μήνου (-29) να είναι σήμερα ακόμη πιο αρνητικές και μάλιστα σημαντικά (-44). Αντίθετα, οι αρνητικές προσδοκίες για τον κλάδο της επικοινωνίας έχουν μειωθεί σημαντικά (-10 από -22). Σε επίπεδο επιχείρησης, οι προσδοκίες για το επόμενο 3μηνο παραμένουν θετικές, ελαφρά αυξανόμενες για τα agencies (+27 από +25), ελαφρά μειούμενες για τους advertisers (+19 από +21).

ΠΤΩΤΙΚΟΣ Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ
Η γενική εικόνα απολογισμού/προοπτικών το 1ο 3μηνο του ‘17 είναι παρόμοια με αυτή στο τέλος του ‘16, ελαφρά αρνητικότερη. Η βεβαιότητα (confidence) των στελεχών marketing εξακολουθεί να είναι υψηλότερη για τις επιχειρήσεις τους, απ’ ότι για τον κλάδο τους. Οι δύο δείκτες (Επιχείρηση-Κλάδος) συνεχίζουν να κινούνται αντιθετικά μεταξύ τους: θετικά για τις επιχειρήσεις, αρνητικά για τον κλάδο. Η σύγκλιση και των δύο προς το θετικό πεδίο που θα μπορεί να αξιολογηθεί ως πρόδρομος δείκτης ανάπτυξης φαίνεται να αργεί ακόμη. Πιθανώς η σύγκλιση αυτή να βρίσκεται πιο κοντά για τις εταιρείες επικοινωνίας, αφού η διαφορά μεταξύ των δύο δεικτών μικραίνει, έστω και οριακά (από 39 μονάδες στις 36), ενώ αντίστοιχα για τους advertisers μεγαλώνει (και πάλι οριακά, από 68 σε 70 μονάδες).

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ MARKETING ΣΕ ΣΥΓΚΡΑΤΗΜΕΝΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ
Για τους advertisers (τους διαφημιζόμενους, την «αγορά»), όσον αφορά στις ενέργειες marketing, το 2016 υπήρξε μια χρονιά με υπεραισιόδοξη εκκίνηση (δείκτης προϋπολογισμών 2016: +34), η οποία ολοκληρώθηκε με αρκετές διορθώσεις προς τα κάτω (δείκτης απολογισμών 2016: +19). Έτσι, μπαίνουν στο 2017 πολύ πιο συγκρατημένοι και οριακά μόνο αισιόδοξοι (δείκτης προϋπολογισμών 2017: +7). Αντίθετα, τα στελέχη της διαφημιστικής αγοράς θεωρούν ότι δικαιώθηκαν στην απαισιοδοξία τους για το 2016 (δείκτης προϋπολογισμών 2016: -17, δείκτης απολογισμών 2016: -17) και παραμένουν τουλάχιστον επιφυλακτικοί, συνεχίζοντας να εκφράζουν προβλέψεις «μαζέματος», σε μικρότερο πάντως βαθμό απ’ ότι πέρυσι (δείκτης προϋπολογισμών 2017: -4). Ήδη το 1ο 3μηνο του ‘17 φαίνεται να δικαιώνει τους advertisers στις χαμηλές τους προσδοκίες (δείκτης απολογισμού +8), ενώ τα agencies αναφέρουν ελαφρά διόρθωση προς τα κάτω (δείκτης απολογισμού -8).

OFFLINE PAID MEDIA
Για τα offline media, οι advertisers ξεκινούν το 2017 με οριακά αρνητικές διαθέσεις σε επίπεδο προϋπολογισμών (-2), τις οποίες διορθώνουν προς τα κάτω κατά το 1ο 3μηνο του ‘17 (-7). Η διόρθωση αυτή επιβεβαιώνει την αντίστοιχη αρνητική πρόβλεψη για τα offline media εκ μέρους των στελεχών της διαφημιστικής αγοράς (-7), στην οποία και παραμένουν μετά την πάροδο του 1ου τριμήνου (-6).

ONLINE MEDIA
Τόσο τα online media όσο και οι online πλατφόρμες αναφέρονται ως εξαιρετικά ανερχόμενα πεδία επένδυσης, τόσο προϋπολογιστικά όσο και απολογιστικά. Στην πραγματικότητα φαίνονται να απορροφούν το σύνολο σχεδόν του δυναμικού ανάπτυξης των ενεργειών marketing. Το 2017 αναφέρεται από τους advertisers σχετική ανάσχεση σε αυτήν την αναπτυξιακή διάθεση (σε σχέση με το 2016) και στους δύο τομείς. Τα agencies κινούνται στην ίδια κατεύθυνση, ακόμη πιο έντονα. Εντυπωσιακή είναι η σύμπτωση προϋπολογισμών και απολογισμών στους δύο αυτούς τομείς, υποδεικνύοντας περισσότερο έναν συγκεκριμένο και στοχευμένο σχεδιασμό παρά μια γενική αναπαραγωγή μιας περιρρέουσας τάσης.

OFFLINE MEDIA
Στις αρχές του 2017, το direct marketing εμφανίζεται στάσιμο ή και ελαφρά πτωτικό. Αντίθετα, οι ενέργειες sales promotion δείχνουν, από την μεριά των advertisers, πρόθεση ανάπτυξης, αν και μειωμένη σε σχέση με το 2017. Τα agencies δεν φαίνονται να περιμένουν πολλά ούτε από το ένα ούτε από το άλλο πεδίο, αφού τόσο οι προβλέψεις τους όσο και οι αποτιμήσεις τους κινούνται πτωτικά.

«ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ»
Φώτης Κλειδάς, Marketing Manager, Tech, PUBLIC
«Τα πτωτικά ευρήματα του απολογισμού του 1ου Q του 2017 (2ο κύμα Forecomm_s) σε σχέση με το 4ο Q του 2016 αντικατοπτρίζουν σε μεγάλο βαθμό την αβεβαιότητα που πηγάζει από την ψυχολογία της αγοράς. Οι επιρροές είναι εμφανείς τόσο στα στελέχη των agencies όσο και των διαφημιζομένων σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης. Το γενικότερο κλίμα έχει οδηγήσει τους διαφημιζόμενους να είναι πιο σκεπτικοί και προσεκτικοί στην επένδυση που αφορά ενέργειες marketing το 2017 και σε πρόθεση για στροφή σε online κανάλια επικοινωνίας που προσφέρουν πιο ελεγχόμενη και στοχευμένη επένδυση. Η τάση ενισχύεται από την παράλληλη ανάπτυξη του online εμπορίου και την αυξανόμενη εξοικείωση του κοινού με τις online αγορές. Είναι αξιοσημείωτο ότι το 2017 βρίσκει τα στελέχη marketing με υψηλότερη βεβαιότητα για τις επιχειρήσεις τους απ’ ότι για τον κλάδο τους. Το περιβάλλον αν και αβέβαιο, παρουσιάζει θετικά στοιχεία, καθώς οδηγεί τις επιχειρήσεις να επιστρατεύσουν τη δημιουργικότητά τους και να αξιοποιήσουν με τον βέλτιστο τρόπο τη διαφημιστική επένδυση».

2016 Q4 Vs 2017 Q1 ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

2016 Q4
Agencies: Αύξηση ζήτησης/προσωπικού, αλλά σημαντικά μειωμένες αμοιβές.
Περισσότερη δουλειά/λιγότερα χρήματα: προϋποθέσεις «δύσκολης» ανάκαμψης.
Advertisers: Ελαφρά πτωτική ζήτηση και μειωμένες τιμές πώλησης.
Λιγότερη δουλειά με ακόμη λιγότερα χρήματα: προϋποθέσεις περαιτέρω ύφεσης.

2017 Q1
Agencies: Αύξηση ζήτησης/προσωπικού, αλλά σημαντικά μειωμένες αμοιβές.
Περισσότερη δουλειά/λιγότερα χρήματα: προϋποθέσεις «δύσκολης» ανάκαμψης.
Advertisers: Εξακολουθούν να φοβούνται (-8) πτώση της ζήτησης, αλλά και μειωμένες τιμές πώλησης (-11). Λιγότερη δουλειά με ακόμη λιγότερα χρήματα: προϋποθέσεις περαιτέρω ύφεσης.