Μείωση πωλήσεων για το 69% των επιχειρήσεων του δείγματος

Πρόκειται για δύο σημαντικά ευρήματα έρευνας που διεξήγαγε η Endeavor Greece, σε δείγμα 300 επιχειρήσεων το διάστημα 13-17 Ιουλίου. Όπως αναφέρει η έρευνα, λόγω των κεφαλαιακών ελέγχων το 69% των επιχειρήσεων υπέστησαν σημαντική μείωση πωλήσεων, με το 18% αυτών να αναφέρουν πτώση μεγαλύτερη του 50%. Το 27% των επιχειρήσεων δεν σημείωσε καμία μεταβολή στις πωλήσεις, ενώ στο 4% οι πωλήσεις αυξήθηκαν.

Σύμφωνα με την Endeavor Greece, οι επιχειρηματίες λαμβάνουν δραστικά μέτρα για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που δημιουργήθηκαν από την τραπεζική αργία: Καθυστερούν τις πληρωμές προς τους προμηθευτές τους (45%) και σε λιγότερες περιπτώσεις και τη μισθοδοσία. Για τη διευκόλυνση των συναλλαγών τους, πολλές επιχειρήσεις (46%) αξιοποιούν λογαριασμούς στο εξωτερικό για εισπράξεις και πληρωμές. Ένα μικρό ποσοστό (15%) πραγματοποιεί πωλήσεις μόνο έναντι μετρητών, ενώ 11% των εταιρειών οδηγήθηκαν σε πάγωμα της παραγωγικής διαδικασίας λόγω έλλειψεων σε πρώτες ύλες. Λόγω του φόβου για «κούρεμα» καταθέσεων, πολλές επιχειρήσεις προχώρησαν σε αποπληρωμή όλων των υποχρεώσεων τους σε προμηθευτές (40%) και προπληρωμή μισθών (46%). 

Περισσότεροι από 70% των ερωτώμενων πιστεύουν ότι οι κεφαλαιακοί έλεγχοι θα κρατήσουν περισσότερους από 4 μήνες, με το 44% να εκτιμά διάρκεια μεγαλύτερη των 10 μηνών. Σε ποσοστό 80% πιστεύουν ότι θα παραμείνει η Ελλάδα στο ευρώ για τα επόμενα 2 χρόνια, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία (97%) επιθυμεί την εξέλιξη αυτή. Να σημειωθεί εδώ ότι η Boussias Communications διεξάγει την Παρασκευή 24 Ιουλίου συνέδριο για το πώς έχουν επηρεάσει τα capital controls το επιχειρείν, με τη συμμετοχή κορυφαίων εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου.

Περισσότερα στο http://www.capitalcontrolsforum.gr/