Ανάγκη έναρξης διαλόγου για την ανάκτηση εμπιστοσύνης

Τα αποτελέσματα θα παρουσιάσουν από κοινού το Ινστιτούτο Επικοινωνίας και το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, την Τετάρτη 27 Ιουνίου στην αίθουσα διαλέξεων της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων. Δύο σημαντικά θέματα που προέκυψαν από την έρευνα είναι η επιβεβαίωση της απώλειας εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας απέναντι στις επιχειρήσεις και πως μπορεί να ανακτηθεί και το κατά πόσο οι επιχειρήσεις είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν νέες κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις.