Τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του roadblock advertising, αλλά τη σημαντική ενίσχυση που προσφέρουν στο κομμάτι της ανάκλησης του brand, έρχεται να επιβεβαιώσει νέα έρευνα, η οποία εστιάζει στα ψηφιακά formats. Μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Advertising Research αποκαλύπτει ότι το roadblock advertising διαμορφώνει καλύτερες στάσεις απέναντι στη διαφήμιση και υψηλότερη πρόθεση αγοράς, από τις διαφημίσεις που τοποθετούνται σε ένα πιο κορεσμένο περιβάλλον.

Το roadblock advertising προβλέπει τον αποκλεισμό άλλων διαφημίσεων ώστε η επικοινωνία να λαμβάνει τη μέγιστη δυνατή προσοχή, είτε με την προβολή μιας διαφήμισης σε πολλές πλατφόρμες media ταυτοχρόνως, είτε με την προβολή μιας μεμονωμένης διαφήμισης αποκλειστικά, μία ή περισσότερες φορές, σε ένα μεμονωμένο πρόγραμμα ή video.

Αντιθέτως, η full-load διαφήμιση με επικοινωνίες από πολλά brands μπορούν να δημιουργήσουν σύγχυση στο μυαλό των καταναλωτών. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα, μια επωνυμία ανακλήθηκε με ακρίβεια από των 75% των ερωτηθέντων που εκτέθηκαν σε roadblock advertising, έναντι μόλις 29%. Επίσης, ο μικρότερος αριθμός διαφημιστικών διαλειμμάτων αυξάνει την αποτελεσματικότητα της διαφήμισης.

(Πηγή: WARC)