Ολοκληρώθηκε η πρωτογενής έρευνα αγοράς που ανέλαβε και διεξήγαγε, για λογαριασμό της Καρούλιας ΑΕ, η Generation Y. Το agency σχεδίασε και υλοποίησε μια πλήρη πρωτογενή B2C έρευνα αγοράς στη βιομηχανία τροφίμων, με στόχο τη χαρτογράφηση της αγοράς καφέ, ροφημάτων και αναψυκτικών στην Ελλάδα, του προφίλ του δυνητικού πελάτη και τη συμπεριφορά του, καθώς και την ανάλυση ανταγωνισμού. Η Generation Y ανέλαβε τον προγραμματισμό και την εκτέλεση των απαιτούμενων ενεργειών σε όλα τα στάδια, από τον σχεδιασμό των ερωτηματολογίων έως την επεξεργασία και ανάλυση των αποτελεσμάτων.