Η Accenture εκπόνησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα μια ολοκληρωμένη μελέτη για το 5G με τίτλο «Fuel for Innovation: Greece’s Race to 5G», με στόχο, μεταξύ άλλων, να καταγράψει τις απόψεις του ελληνικού κοινού και να παρουσιάσει την ετοιμότητα των τηλεπικοινωνιακών παρόχων στην Ελλάδα. Βάσει ενός δείγματος 600 ατόμων στην Ελλάδα, η έρευνα αποκαλύπτει ότι το επίπεδο αναγνωρισιμότητας του 5G είναι ιδιαίτερα υψηλό (92%).

Το 52% θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό η Ελλάδα να βρίσκεται μεταξύ των χωρών-ηγετών υιοθέτησης της νέας τεχνολογίας και το 43% είναι πρόθυμο να πληρώσει επιπλέον για υπηρεσίες 5G. Η ασφάλεια, τα υψηλά μηνιαία τέλη, το κόστος απόκτησης κινητών νέας γενιάς και οι κίνδυνοι για την υγεία θεωρούνται τα κύρια εμπόδια.

Η μελέτη ανέδειξε επίσης υψηλό βαθμό σύγκλισης στα σχέδια των εταιρειών τηλεπικοινωνιών. Οι πάροχοι έχουν ξεκινήσει δοκιμές, ωστόσο εκτιμάται ότι το 5G θα αρχίσει να αναπτύσσεται από τις αρχές του 2021. Η ανάλυση δείχνει ότι το 5G μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, με δυνατότητα να αυξήσει το ΑΕΠ έως και 6,27 δισ. δολάρια μεταξύ 2022-2028.