Επιβράβευση κορυφαίων πρακτικών και καινοτόμων πρωτοβουλιών επιχειρήσεων και φορέων του ελληνικού τουρισμού

Από τις στρατηγικές επενδύσεις και τις δράσεις επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου, μέχρι την αριστεία των παρεχόμενων υπηρεσιών και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, τα Tourism Awards επιβραβεύουν τις πιο αξιόλογες κινήσεις και πρακτικές ξενοδοχείων, εστιατορίων, ταξιδιωτικών γραφείων, tour operators, αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εταιρειών, Περιφερειών, και άλλων επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Travel, Hospitality & Leisure.

Οι 12 βασικές κατηγορίες βράβευσης είναι: Strategy and Innovation, Customer Service & Experience, Specialty Offering, Architecture and Design, Branding – Public Relations & CSR, Digital & Social Marketing, Technology, Operations, Sustainability, Gastronomy, People Strategy και Travel & Transportation. Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από ανεξάρτητη κριτική επιτροπή που αποτελείται από διακεκριμένους καθηγητές ελληνικών και ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και από εκπροσώπους επαγγελματικών φορέων και συνδέσμων. Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων είναι η 25η Φεβρουαρίου ενώ η τελετή βράβευσης θα γίνει τον Απρίλιο του 2014. Περισσότερα για τις κατηγορίες βράβευσης και τις οδηγίες υποβολής συμμετοχών, στο www.tourismawards.gr.