Η ανάδειξη θα γίνει μέσα από την αξιολόγηση στρατηγικών ή τακτικών ενεργειών που σχεδιάστηκαν με ξεκάθαρους στόχους και KPIs και εκτελέστηκαν αποτελεσματικά, με δημιουργικότητα και καινοτομία. Tα Influencer Marketing Awards θα επιβραβεύσουν τις καλύτερες ενέργειες στις ενότητες: Best Influencer Marketing Per Industry, Best Influencer Marketing Strategy, Growth & Innovation in Influencer Marketing και Best Influencers. Οι μεγάλες διακρίσεις που θα αποδοθούν είναι αυτές του Influencer Agency of the Year, Influencer Μarketer of the Year, Influencer Brand of the Year και Influencer of the year.

Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί από έγκριτη κριτική επιτροπή, η οποία αποτελείται από έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη των μεγαλύτερων agencies που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά στον χώρο του influencer marketing όπως PR Agencies, Digital Agencies, Media Agencies, διαφημιστικές εταιρείες. Η προθεσμία υποβολής των συμμετοχών λήγει στις 23 Οκτωβρίου. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο site των βραβείων, www.influencermarketingawards.gr.