Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής η Υβέτ Κοσμετάτου

Η Οργανωτική Επιτροπή των Αριστείων απαρτίζεται από την Πρόεδρο Υβέτ Κοσμετάτου (Μέλος Δ.Σ. ΣΔΕ από την Vodafone AE) και τα μέλη Γιάννη Αθανασιάδη (Μέλος Δ.Σ. ΣΔΕ από την Coca-Cola 3E), Κική Ζαννιά (από τον ΟΤΕ), Γιώργο Καλούδη, (Γενικό Γραμματέα Δ.Σ. ΣΔΕ από την ΕΥΔΑΠ), Νάσο Λέζο (από τη My Spectrum Hellas) και Μηνά Μαυρικάκη (από την Αθηναϊκή Ζυθοποιία).

«Η Εταιρική Υπευθυνότητα θέτει το πλαίσιο για τη λειτουργία μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων, οικοδομώντας μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ  καταναλωτών, εργαζομένων και ενδιαφερομένων μερών. Ο Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος, μέσω των Αριστείων Εταιρικής Υπευθυνότητας, έχει στόχο να αναδείξει και να επιβραβεύσει την προσπάθεια που καταβάλουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, να λειτουργούν υπεύθυνα, να βελτιώνουν την παραγωγικότητά τους και να αναπτύσσονται με γνώμονα το επιχειρείν, αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό συμφέρον και τη συμβολή τους στη βιώσιμη ανάπτυξη» δήλωσε η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των Αριστείων Εταιρικής Υπευθυνότητας 2013, Υβέτ Κοσμετάτου.