Από τις 17 Νοεμβρίου, σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία KYAZ3/2810/04 για ασφαλή προϊόντα

H απόφαση αποτελεί εξειδίκευση της κοινοτικής οδηγίας για ασφαλή προϊόντα με αριθμό KYAZ3/2810/04. Τα τσιγάρα περιορισμένης αναφλεξιμότητας, γνωστά και ως LIP (Low Ignition Propensity) έχουν σχεδιαστεί για να σβήνουν όταν δεν καπνίζονται, με στόχο τη μείωση των πυρκαγιών. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης ενός ειδικά σχεδιασμένου τσιγαρόχαρτου το οποίο διαθέτει λεπτές ταινίες προκαλώντας τη μείωση της ροής του αέρα.

Η ιδέα για την παραγωγή τσιγάρων τα οποία «σβήνουν μόνα τους» ξεκίνησε στις αρχές του ‘80 στη Νέα Υόρκη, ενώ κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην αγορά το 2004. Από τότε διατίθενται στον Καναδά, την Αυστραλία και τις περισσότερες πολιτείες των ΗΠΑ. Στην Ευρώπη πρόκειται να κυκλοφορήσουν σε όλες τις αγορές των κρατών-μελών. Η εν λόγω απόφαση έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή σε αρκετές χώρες, όπως η Φιλανδία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Δανία, η Νορβηγία, το Βέλγιο, η Ολλανδία κ.α.

Στην Ελλάδα, οι προδιαγραφές  πρόκειται να εφαρμοστούν σταδιακά σε όλα τα εμπορικά σήματα προκειμένου από τις 17 Νοεμβρίου η ελληνική αγορά να εφοδιάζεται από τις καπνοβιομηχανίες μόνο με τσιγάρα που θα συμμορφώνονται με τα πρότυπα περιορισμένης αναφλεξιμότητας.