Οι προτάσεις στηρίζονται σε ανάλογες πρωτοβουλίες άλλων ευρωπαϊκών χωρών και είναι συμβατές με την νομοθεσία της ΕΕ. Είναι δε σχεδιασμένες στη βάση αυστηρών, στοχευμένων και αντικειμενικών κριτηρίων. Το επόμενο διάστημα και σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, τα μέτρα θα τεθούν προς διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς.