Η Lidl Ελλάς βραβεύτηκε στα Women Empowerment Awards 2022 και Diversity & Inclusion Awards 2022 ως αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών της για την εξασφάλιση ενός περιβάλλοντος ισότητας και συμπερίληψης απαλλαγμένο από διακρίσεις.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία απέσπασε στα Women Empowerment Awards 2022: Platinum βραβείο για το σύνολο των δράσεών της, εξασφαλίζοντας ένα εργασιακό περιβάλλον ισότητας και συμπερίληψης και Gold βραβείο στην κατηγορία «Retail» για τις δράσεις υποστήριξης της ισότητας των φύλων, της γυναικείας ενδυνάμωσης, της αποδοχής της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης.

Στα Diversity & Inclusion Awards 2022, η Lidl Ελλάς απέσπασε 2 Gold βραβεία στις κατηγορίες «Employee Network» και «Team Bonding» για το Lidlwood, ένα Silver βραβείο στην κατηγορία «Marketing Campaign» για την καμπάνια Diversity που επικοινωνεί τη δέσμευσή της για ίση μεταχείριση ανεξαρτήτως φύλου, τη στήριξη της οικογένειας και την κουλτούρα της διαφορετικότητας, ένα Bronze βραβείο στην κατηγορία «Training & Coaching» και ένα Bronze στην κατηγορία «CSR Activity» για την πανελλήνια καμπάνια ενημέρωσης «Εμείς οι Γυναίκες».