Συγκεκριμένα, στο spec έχουν καταθέσει συμμετοχή οι εταιρείες Orange, Avenue, Νext Com, Access, Σίγμα, Mscomm και Encore. Αντικείμενο του έργου είναι η κατάρτιση και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ενεργειών τουριστικής προβολής για την Ήπειρο. Ο προϋπολογισμός του, εκτός ΦΠΑ, ανέρχεται σε 940.495,87 ευρώ.