Σύμφωνα με σχετική έρευνα της εταιρείας
Η Epson παρουσίασε τα συμπεράσματα έρευνας που διεξήγαγε, πραγματοποιώντας πάνω από 2.300 συνεντεύξεις υπαλλήλων από την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, μεταξύ των οποίων και 100 Ελλήνων εργαζομένων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, με στόχο την χαρτογράφηση των αναγκών και των προσδοκιών τους στον εργασιακό χώρο.

Τα συγκεκριμένα συμπεράσματα καταδεικνύουν τη σημασία ανάπτυξης τεχνολογιών που στοχεύουν στη δημιουργία ενός βιώσιμου εργασιακού περιβάλλοντος και την αύξηση της παραγωγικής δύναμης μιας επιχείρησης, τομείς στους οποίους έρχεται να απαντήσει η Epson, φέρνοντας την αλλαγή από τη laser στην inkjet τεχνολογία, μέσα από τους επαγγελματικούς εκτυπωτές της. Μεταξύ άλλων, τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι 498 εκατ. ευρώ χάνονται ετησίως εξαιτίας χαμένων παραγωγικών ωρών από προβλήματα ΙΤ, με πάνω από το μισό να αποδίδεται στους εκτυπωτές. Όσον αφορά στη σημασία της εκτύπωσης στον εργασιακό χώρο, το 90% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εργασία τους.