Για το 2008, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του IAB Europe

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η ευρωπαϊκή online διαφημιστική επένδυση δεν έμεινε ανεπηρέαστη από την κρίση που έπληξε συνολικά την διαφημιστική βιομηχανία, ωστόσο εξακολούθησε να ανεβαίνει, σε χαμηλότερους όμως ρυθμούς. Για το 2008, η αξία της ευρωπαϊκής online διαφήμισης ανήλθε σε 12,9 δισ. ευρώ. Έξι από τις δέκα μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές σημείωσαν ανάπτυξη κάτω του 20%, με χαμηλότερη αυτή της Ολλανδίας (9%).

Τη μεγαλύτερη ανάπτυξη σημείωσε η Ισπανία (26%). Η αναζήτηση παραμένει το δυνατότερο format στην Ευρώπη, με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 26%, αντιστοιχώντας στο 43% της online διαφημιστικής δαπάνης σε 19 χώρες και αξία 5,6 δις. ευρώ.Σύμφωνα με την έρευνα, οι μικρότερες αγορές εμφανίζουν μεγαλύτερη ανάπτυξη. Η Πολωνία σημείωσε ανάπτυξη 60%, συνολικής αξίας 253 εκατ. ευρώ και η Σλοβενία 77% (19,6 εκατ. ευρώ).

Το IAB θεωρεί ότι η αγορά της online διαφήμισης θα εξακολουθήσει να αναπτύσσεται, χάρη στη δημιουργικότητα, καινοτομία και επένδυση των παικτών της. Στο πλαίσιο αυτό, το IAB Europe συνεργάζεται στενά με την Κομισιόν, στο πλαίσιο της διασφάλισης των συμφερόντων των μελών του και της βιομηχανίας.