Σύμφωνα με μελέτη της Infobank Hellastat

Αντιθέτως, στα φ/β επικρατεί στασιμότητα λόγω της αναστολής της αδειοδότησης νέων εγκαταστάσεων (έχει πλέον αρθεί), αφού ο στόχος που είχε τεθεί από την ΕΕ ξεπεράστηκε πρόωρα, ενώ η τιμή της παραγόμενης ενέργειας μειώθηκε σημαντικά. Έτσι, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς στο τέλος του προηγούμενου έτους διαμορφώθηκε στα 5.033 MW (εξαιρουμένων των ΣΗΘΥΑ), έχοντας αυξηθεί μόλις κατά 3,9% έναντι του 2014. Στην Ελλάδα λειτουργούσαν φ/β συστήματα συνολικής ισχύος 2.606 MW, ενώ κατά τη διάρκεια της χρονιάς κατασκευάστηκαν ελάχιστες νέες μονάδες. Ακολούθως, οι αιολικές εγκαταστάσεις έφτασαν τα 2.151 MW, μέγεθος αυξημένο κατά 172 MW, ενώ αρκετά μικρότερη ήταν η ισχύς των ΜΥΗΣ και των εγκαταστάσεων βιομάζας. Σύμφωνα με τον Πέτρο Μπουρούτη, Marketing & Business Affairs Manager της Infobank Hellastat, «ο τομέας των φ/β συστημάτων αποτελεί αντιπροσωπευτικό παράδειγμα λανθασμένου χειρισμού σε θεσμικό επίπεδο, με την υπερβολική ανάπτυξη που τροφοδοτήθηκε από τις ελκυστικές αποζημιώσεις να οδηγεί σε στρεβλώσεις όπως υπεραποδόσεις και αύξηση του κόστους ενέργειας».