Εξασφάλισε έγκριση για τα ταμειακά της συστήματα
Κατόπιν των νέων προδιαγραφών που θέσπισε το Ιταλικό Υπουργείο Οικονομικών για τα Ταμειακά Συστήματα, προκειμένου αυτά να παρέχουν τη δυνατότητα ασφαλούς διασύνδεσής τους με κεντρικές πληροφορικές υποδομές, με σκοπό την αποστολή σε αυτές των δεδομένων των ημερήσιων συναλλαγών, η ΜΑΤ Technology, μετά από αυστηρούς και χρονοβόρους ελέγχους, εξασφάλισε μια από τις 5 και μόνο εγκρίσεις που δόθηκαν σε Ταμειακά Συστήματα στη παρούσα φάση.

Έτσι το εξελιγμένο μοντέλο ταμειακού συστήματος της ΜΑΤ Technology, «Edo Web» (στην Ιταλία διατίθεται ως Edo Plus), διαθέτει ήδη από τον περασμένο μήνα, άδεια κυκλοφορίας με τις νέες προδιαγραφές στην ιταλική αγορά. Η ΜΑΤ σε συνεργασία με την ιταλική εταιρεία Appese srl, αποκλειστικό αντιπρόσωπό της στη Ιταλία, προχωρούν πλέον σύντομα και στη λήψη της σχετικής έγκρισης για δυο ακόμα μοντέλα. Σημειώνεται ότι περισσότερα από 15.000 Ταμειακά Συστήματα της ΜΑΤ, μόνο από τα 3 αυτά μοντέλα, λειτουργούν σήμερα σε διάφορα καταστήματα της Ιταλίας.