Η HP, με στόχο να ενδυναμώσει τη μάθηση και τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα για ένα πιο δίκαιο μέλλον, ενεργοποιεί την HP Futures, μια πρωτοβουλία που προωθεί και προάγει την καινοτόμο σκέψη για τη διαμόρφωση ενός πιο ανθεκτικού και δίκαιου μέλλοντος για την εκπαίδευση.

Το HP Futures, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Μάθησης (GLC), είναι ένα πολυμερές και διεπιστημονικό δίκτυο που αποτελείται από 100+ διεθνείς thought leaders στον τομέα της εκπαίδευσης, με συμμετέχοντες όπως η Vongai Nyahunzvi, Chief Network Officer στο Teach for All και η Mubuso Zamchiya, Managing Director του Age of Learning Foundation.

«Η εκπαίδευση είναι το θεμέλιο της προόδου και η συνεχής δέσμευση της HP για τη γεφύρωση του παγκόσμιου εκπαιδευτικού χάσματος θέτει νέα πρότυπα για όσους προσπαθούν να διαμορφώσουν ένα πιο περιεκτικό και δίκαιο μέλλον», δήλωσε ο Subra Suresh, Πρόεδρος και Ιδρυτής του GLC. «Είμαστε υπερήφανοι που συνεργαζόμαστε με την HP για να προωθήσουμε αυτήν τη μετασχηματιστική αλλαγή».