Απαιτείται ρυθμός μείωσης των εκπομπών άνθρακα της τάξης του 12,9% – πέντε φορές μεγαλύτερος από τον ρυθμό που επιτεύχθηκε τον περασμένο χρόνο (2,5%) και οκτώ φορές ταχύτερος από τον παγκόσμιο μέσο όρο κατά τη διάρκεια του 21ου αιώνα – ώστε να μειωθούν στο ήμισυ οι παγκόσμιες εκπομπές έως το 2030 και να επιτευχθεί ο στόχος της Συμφωνίας του Παρισιού, σύμφωνα με τον PwC Net Zero Economy Index 2021.

Η Emma Cox, PwC Global Climate Leader, σχολίασε: «Οι ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα δεν είναι αρκετές για να ανταποκριθούν στην κλίμακα και την επιτακτικότητα της κλιματικής κρίσης την οποία αντιμετωπίζει ο πλανήτης. Όλοι οι τομείς της οικονομίας θα χρειαστεί να μετασχηματιστούν για την επίτευξη μηδενικών εκπομπών». Ακόμα και με την παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση του 2020, καμία χώρα μεταξύ των G20 δεν κατάφερε να φτάσει ρυθμό μείωσης εκπομπών του άνθρακα της τάξης του 12,9%, ο οποίος και είναι απαραίτητος για τον περιορισμό της θέρμανσης του πλανήτη στον 1,5°C.

Ελάχιστες μόνο χώρες έχουν καταφέρει διαχρονικά να πετύχουν διψήφιο ποσοστό μείωσης. H PwC Eλλάδας, ως μέρος της παγκόσμιας στρατηγικής της The New Equation, λαμβάνει δράση για μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα μέχρι το 2030.