Το Athens Startup Weekend University αποτελεί μέρος του θεσμού του Startup Weekend, ενός παγκοσμίου μη κερδοσκοπικού οργανισμού που προωθεί την επιχειρηματικότητα των νέων και ενθαρρύνει την πραγματοποίηση καινοτόμων ιδεών. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, οι οποίες διαρκούν 54 ώρες, οι συμμετέχοντες σχηματίζουν ομάδες και σχεδιάζουν πρωτότυπα επιχειρηματικά projects, τα οποία παρουσιάζουν στο κοινό και σε μία κριτική επιτροπή. Δικαίωμα συμμετοχής στο Athens Startup Weekend University έχουν φοιτητές και πρόσφατοι απόφοιτοι, οι οποίοι καλούνται να σχηματίσουν ομάδες και να αναπτύξουν το δικό τους επιχειρηματικό πλάνο μέσα σε τρεις ημέρες. Το Athens Startup Weekend University πραγματοποιείται με τη χορηγία του e-Food, και την υποστήριξη μελών του ThinkBiz.