Την παγκόσμια έρευνα για τη διαφορετικότητα, την ισότητα και τη συμπερίληψη, Global DEI Census, θα διεξάγει για δεύτερη χρονιά η Παγκόσμια Ομοσπονδία Διαφημιζόμενων (WFA), τον Μάρτιο του 2023. Δύο χρόνια μετά την πρώτη, που διενεργήθηκε τον Ιούνιο του 2021, η δεύτερη θα περιλαμβάνει 32 αγορές, από τις 27 που συμμετείχαν αρχικά.

Δέκα φορείς και οργανισμοί υποστηρίζουν το global census, οι WFA, VoxComm, Campaign, Kantar, Advertising Week, Cannes Lions, Effie Worldwide, IAA, Global Web Index (GWI) και Adweek. Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις συμμετέχουσες περιοχές, μαζί με χώρες από την Ευρώπη, την Ασία, και την Αμερική. Επαγγελματίες του marketing και της διαφήμισης θα προσκληθούν να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο που, μέσα σε 15’, θα καλύπτει θεματικές μεταξύ των οποίων εθνότητα, θρησκεία, ηλικία, καθώς και εμπειρίες τους από το εργασιακό περιβάλλον.

«Στόχος είναι να εξετάσουμε εκ νέου τα επίπεδα διαφορετικότητας, ισότητας και συμπερίληψης στη βιομηχανία marketing και διαφήμισης, καθώς και την αίσθηση του ανήκειν και της απουσίας διακρίσεων για τους ανθρώπους, προκειμένου να παρακολουθήσουμε την πρόοδο σε σχέση με τα αποτελέσματα της πρώτης μελέτης». Η πρώτη έρευνα αποκάλυψε «σημαντικές προκλήσεις» και χάσμα μεταξύ φύλων, ηλικιακών και εθνοτικών ομάδων.

(Πηγή: Campaign)