Η Petra Hielkema, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA), επισκέφτηκε την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), την Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου και συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της, Αλέξανδρο Σαρρηγεωργίου και εκπροσώπους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΕΕ.

Στη συνάντηση συμμετείχε ο Σταύρος Κωνσταντάς, Διευθυντής της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι εκπρόσωποι της ΕΑΕΕ είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από την Hielkema για τις πρωτοβουλίες και το έργο της EIOPA και να ανταλλάξουν απόψεις για τα τρέχοντα θέματα που απασχολούν την ελληνική ασφαλιστική αγορά και άπτονται της αρμοδιότητάς της.

Η EIOPA είναι μία από τις τρεις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές αρμόδιες για την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.