Νεοσύστατος φορέας των ΣΕΤΕ, ΞΕΕ και ΕΔΕΕ

Στόχος της Marketing Greece είναι να υποστηρίξει το Υπουργείο Τουρισμού και τον ΕΟΤ στη δημιουργία νέας τουριστικής ταυτότητας της Ελλάδας και μέσα από ένα υψηλής ποιότητας πλάνο πολυεπίπεδης επικοινωνιακής στρατηγικής, να αναδείξει τη χώρα ως έναν από τους δέκα σημαντικότερους και ελκυστικότερους παγκόσμια προορισμούς.

Η Marketing Greece Α.Ε., θα έχει οικονομική αυτοτέλεια και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα. «Στόχος μας είναι να λειτουργήσει σε πλήρη ευθυγράμμιση με την εθνική στρατηγική για τον τουρισμό. Μπορεί να αποτελέσει ένα σύγχρονο case study σε ευρωπαϊκό επίπεδο», επισήμανε ο Πρόεδρος του ΣΕΤΕ και Πρόεδρος της Marketing Greece Ανδρέας Ανδρεάδης

Η εταιρεία, μεταξύ άλλων, θα δημιουργήσει ένα παγκοσμίου επιπέδου website, θα αναπτύξει τα ηλεκτρονικά μέσα δικτύωσης, ενώ θα συνεργαστεί με γραφεία δημοσίων σχέσεων στις βασικές αγορές – στόχους. Ταυτόχρονα, θα έχει συμβουλευτικό ρόλο στην ανάπτυξη πλήρους συστήματος branding της χώρας και των περιοχών της, σχεδιάζοντας και υποστηρίζοντας στρατηγικά σχέδια δημιουργίας και προβολής τουριστικών προϊόντων ανά προορισμό.

«Βασικός μας στόχος είναι να αξιοποιήσουμε την γνώση και εμπειρία που υπάρχει, το εξαιρετικό νέο ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και τη διάθεση προσφοράς και εθελοντισμού της νέας γενιάς και να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία. Παρά τις δυσκολίες που σήμερα αντιμετωπίζει η χώρα, αισιοδοξούμε ότι ο τουρισμός μπορεί να αποτελέσει τον βασικό μοχλό ανάπτυξης και εξόδου από την κρίση», σχολίασε ο Γενικός Διευθυντής της Marketing Greece Ιωσήφ Πάρσαλης.