Προσπάθεια βελτίωσης των υδάτων και της ενεργειακής απόδοσης

Το 2012, ο ΣΕΦΥΜΕΝ έλαβε μέρος στη δεύτερη συγκριτική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εμφιαλωμένων Νερών, EFBW, με στόχο  τη μέτρηση της αναλογίας χρήσης του νερού της ευρωπαϊκής βιομηχανίας εμφιαλωμένου νερού. Η αξιολόγηση έδειξε ότι οι ευρωπαίοι παραγωγοί αύξησαν την αποδοτικότητά τους σε νερό κατά 10% σε 4 χρόνια. Επίσης, το αποτύπωμα άνθρακα στο εμφιαλωμένο νερό είναι ένα από τα χαμηλότερα στην αγορά τροφίμων και συσκευασμένων ποτών. Παράλληλα ο κλάδος βελτιώνει την ενεργειακή αποδοτικότητά του μέσα από καινοτομίες για ελαφρύτερη συσκευασία και χαμηλές εκπομπές μεταφορών.

Πιο πρόσφατα, ο EFBW ανακοίνωσε κατευθυντήριες γραμμές για τον κλάδο, οι οποίες αποσκοπούν στην εναρμόνιση, μεταξύ άλλων, του τρόπου με τον οποίο οι εμφιαλωτές μετρούν τη χρήση του νερού και της ενέργειας και του τρόπου με τον οποίο βελτιώνουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις. Ο Πρόεδρος του ΣΕΦΥΜΕΝ Κωνσταντίνος Κούτσας επισημαίνει ότι, «χάρη στην ολοκληρωμένη διαχείριση των υπόγειων υδάτων και του δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, οι παραγωγοί του φυσικού μεταλλικού νερού και του νερού πηγής, εξασφαλίζουν τον υψηλότερο βαθμό προστασίας και διαθεσιμότητας των πολύτιμων υδάτινων πόρων για τις μελλοντικές γενιές».