Με γνώμονα την ασφάλεια τόσο των εργαζομένων της, όσο και των πελατών που επισκέπτονται τα καταστήματά της και σε πλήρη συμμόρφωση με τις οδηγίες των Αρμόδιων Αρχών, η ΑΒ Βασιλόπουλος προχώρησε στη λήψη επιπλέον μέτρων προστασίας.

Με γνώμονα την ασφάλεια εργαζομένων και πελατών.

Με γνώμονα την ασφάλεια τόσο των εργαζομένων της, όσο και των πελατών που επισκέπτονται τα καταστήματά της και σε πλήρη συμμόρφωση με τις οδηγίες των Αρμόδιων Αρχών, η ΑΒ Βασιλόπουλος προχώρησε στη λήψη επιπλέον μέτρων προστασίας.

Συγκεκριμένα, τοποθετεί προοδευτικά σε όλα τα καταστήματα διαγραμμίσεις, προκειμένου να τηρείται απόσταση ασφαλείας, τουλάχιστον δύο μέτρων, μεταξύ των πελατών, εντός του κάθε καταστήματος. Παράλληλα, με στόχο να μην παρουσιαστούν φαινόμενα συνωστισμού και συμφόρησης, προχώρησε στην εφαρμογή της οδηγίας, η οποία προβλέπει την ταυτόχρονη παραμονή εντός καταστήματος συγκεκριμένου αριθμού πελατών.

Σε κάθε πελάτη χορηγείται αριθμημένη κάρτα εισόδου την οποία θα επιστρέφει κατά την έξοδό του από το κατάστημα. «Σημειώνεται πως η ισχυρότερη θωράκιση για την υγεία μας, είναι η υπεύθυνη στάση όλων μας», αναφέρει η εταιρεία.