Η United Group γνωστοποίησε την επικύρωση των στόχων της για μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2040, από τη διεθνή πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi).

Η Miriam Di Traglia, Executive Director Compliance, Risk & Sustainability, δήλωσε: «Αυτή η αναγνώριση υπογραμμίζει τη σταθερότητα των περιβαλλοντικών στόχων της United Group, σε μια εποχή που η επείγουσα δράση για το κλίμα είναι υψίστης σημασίας». Βραχυπρόθεσμα, η United Group σκοπεύει να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου scope 1 και 2 κατά 90%, από το 2030 έως το 2040, με έτος βάσης το 2020 και κατά 40% τις εκπομπές scope 3 έως το 2030, με έτος βάσης το 2022, οι οποίες καλύπτουν τα αγοραζόμενα αγαθά και υπηρεσίες, τα κεφαλαιουχικά αγαθά, τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τα καύσιμα, την ενέργεια και τα επαγγελματικά ταξίδια.

Μακροπρόθεσμα, ο όμιλος δεσμεύεται να διατηρήσει τη μείωση των εκπομπών scope 1 και 2, τουλάχιστον κατά 90% από το 2030 έως το 2040, και να μειώσει κατά 90% τις εκπομπές scope 3, έως το 2040.