Το κυπριακό Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας διεξάγει ανοικτό διαγωνισμό με αντικείμενο την «Αγορά υπηρεσιών για τον σχεδιασμό και υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος επικοινωνίας για την προώθηση και ενίσχυση της Κυκλικής Οικονομίας στην Κύπρο».

Ο ανάδοχος θα πρέπει να αξιοποιήσει διάφορα μέσα όπως η ετοιμασία και προβολή σύντομων φιλμ, η διοργάνωση ημερίδων και εργαστηρίων, η προβολή καλών πρακτικών, τα social media, αλλά και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας.

Η συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ ανέρχεται σε 500.000 ευρώ, για 48 μήνες. Υποβολή προσφορών πραγματοποιείται έως 07/06/2022.