Επείγουσα επιστολή με θέμα τη διατήρηση των καταχωρίσεων στον περιφερειακό Τύπο απέστειλαν χθες προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Α. Γεωργιάδη, τον Υφυπουργό στον πρωθυπουργό, Στ. Πέτσα και τον Γ.Γ. στον πρωθυπουργό, Γρ. Δημητριάδη, οι Σύνδεσμος Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων (ΣΗΠΕ), Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου (ΕΙΕΤ) και Ένωση Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιφερειακού Τύπου (ΕΔΙΠΤ).

Μεταξύ άλλων, η επιστολή αναφέρει: «Με δεδομένο το γεγονός ότι ούτε το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση και την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις για τις προμήθειες στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, ούτε το νομοσχέδιο για την Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και άλλες διατάξεις, θα φθάσουν στην εθνική αντιπροσωπεία, ώστε να εγκριθούν από το Σώμα έως το τέλος του χρόνου, η αναστολή της κατάργησης των καταχωρίσεων στον Τύπο, που προβλέπεται σε άρθρα τους δεν θα υπάρξει εντός του επιβεβλημένου χρονικού διαστήματος.

Ακόμα και να προκόψει στη συνέχεια η αναστολή κατάργησης, είναι βέβαιον ότι θα προκληθεί σύγχυση στις Υπηρεσίες του ευρύτερου Δημοσίου για την ισχύ της υποχρέωσης, προκαλώντας αναστάτωση και τριβές ανάμεσα σ’ αυτές, τους υπόχρεους και τις δικαιούχες επιχειρήσεις Τύπου. Για την αποτροπή τους, ζητείται η κατάθεση του άρθρου ως τροπολογία σε ν/σ που συζητείται, στο μικρό χρονικό διάστημα που απομένει έως το τέλος του χρόνου».