Θα διατεθούν σε Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, UNICEF και Ερυθρό Σταυρό.

Το Ίδρυμα της Visa (Visa Foundation) προχωρά στη διάθεση επιχορηγήσεων 8,8 εκατ. δολαρίων, μέρος του κονδυλίου έκτακτης ανάγκης του Ιδρύματος ύψους 10 εκατ., για την υποστήριξη ανθρωπιστικών οργανώσεων. Στην Ευρώπη, το Visa Foundation διένειμε τον μήνα Μάιο 1,4 εκατ. δολάρια σε οργανισμούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης της πανδημίας Covid-19, συμπεριλαμβανομένων των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, της UNICEF και του Ερυθρού Σταυρού.

Οι οργανώσεις παρέχουν υπηρεσίες σε ευάλωτα νοικοκυριά, ιατρικές προμήθειες και υποστήριξη σε άτομα που κινδυνεύουν σε όλη την Ευρώπη. Αυτές οι επιχορηγήσεις αποτελούν μέρος της δέσμευσης ύψους 210 εκατ. δολαρίων του Visa Foundation, με 10 από αυτά να αφορούν στην ανακούφιση σε έκτακτων αναγκών των οργανισμών παγκοσμίως, ως συνέπεια της πανδημίας. Επιπλέον πόροι ύψους 200 εκατ. δολαρίων, θα καλύψουν τις μακροπρόθεσμες ανάγκες μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων μέσα στα επόμενα 5 χρόνια.