Τις προκλήσεις που δημιουργεί το νέο οικονομικό και ασταθές περιβάλλον στους διαπραγματευτές καθώς και τις πρακτικές για την υπέρβαση των αδιεξόδων στη διαπραγματευτική διαδικασία, εξέτασαν οι σύνεδροι της Scotwork, στο ετήσιο επιχειρησιακό συνέδριο της εταιρείας. Το ενδιαφέρον εστιάστηκε επίσης στην αξιολόγηση της πορείας της Scotwork στις νέες αγορές, όπως η Τουρκία, που φέτος κλείνει 3 χρόνια. Συνιδρυτής της Scotwork Τουρκίας είναι ο αντιπρόσωπος της εταιρείας στην Ελλάδα Γιάννης Δημαράκης.