Με τη συμμετοχή 11 επιχειρήσεων

Στην αποστολή, η οποία πραγματοποιήθηκε με σκοπό την καλλιέργεια σχέσεων και συνεργασίας με επιχειρηματίες της Κίνας, συμμετείχαν 11 ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των τροφίμων-ποτών. Για κάθε ελληνική επιχείρηση καταρτίσθηκε εξειδικευμένο πρόγραμμα συναντήσεων με τις ενδιαφερόμενες για συνεργασία Κινεζικές επιχειρήσεις.

Οι συμμετέχουσες ελληνικές επιχειρήσεις δήλωσαν ικανοποιημένες από την ποιότητα των συναντήσεων που πραγματοποίησαν και τις επενδυτικές ευκαιρίες που διαφαίνονται και εκφράστηκαν ιδιαίτερα θετικά τόσο για την οργάνωση, όσο και για την γενικότερη προσπάθεια του ΟΠΕ να στηρίξει τις ελληνικές επιχειρήσεις στην εξαγωγική τους προσπάθεια.