Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την αγροτική επιχειρηματικότητα

Το πρόγραμμα παρέχει ολοκληρωμένη κατάρτιση στην αγροτική επιχειρηματικότητα και απευθύνεται σε νέους ή νεοεισερχόμενους αγρότες, που έχουν ως στόχο να αναπτύξουν την αγροτική τους εκμετάλλευση και να την καταστήσουν μια επιχείρηση με εξωστρέφεια και βιωσιμότητα. Μέσα σε 64 εκπαιδευτικές ώρες, έμπειροι εισηγητές αναλύουν ενότητες όπως επιχειρηματικός σχεδιασμός και οικονομική διαχείριση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, δικτύωση και κανάλια διανομής, marketing και branding αγροτικών προϊόντων, πωλήσεις και διαπραγματεύσεις, πιστοποιήσεις, καινοτομία στην αγροτική επιχειρηματικότητα, ορθές γεωργικές πρακτικές και διαχείριση πόρων. Όλοι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα έχουν επιπλέον παροχές, που αφορούν σε ηλεκτρονικά εργαλεία για αγρότες και επιλεγμένα προγράμματα ασφάλισης από την Ergo.