Εκδήλωση παρουσία φορέων και συνεργατών
Αναγνωρίζοντας την εξέλιξη της τεχνολογίας και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες του χώρου, η Β. Καυκάς ΑΕ δημιούργησε το 2012 το Καυκάς Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης, με σκοπό να εμπλουτίσει τις γνώσεις των επαγγελματιών.

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 6 χρόνων λειτουργίας του Ινστιτούτου, πραγματοποιήθηκε στις 13 Νοεμβρίου στο ΚΠΙΣΝ εορταστική εκδήλωση, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι της εταιρείας, κλαδικοί φορείς, προμηθευτές, πελάτες και εκπαιδευόμενοι, με κύριο ομιλητή τον Γεώργιο Δουκίδη, καθηγητή στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ.