Για το ημερολόγιο της πρώτης
Το ημερολόγιο της PressiousArvanitidis, το οποίο σχεδίασε η k2 Design, διακρίθηκε στα βραβεία ΕΒΓΕ 2017, λαμβάνοντας από την κριτική επιτροπή τιμητικό έπαινο στην κατηγορία «Αυτοπροβολή».

Γραμμές οι οποίες είναι «στραβές» και δεν ακολουθούν τη συνήθη ευθεία των γραμμών των ημερολογίων, έντονα χρώματα, μοναδικές και χαρακτηριστικές για κάθε μήνα εικονογραφήσεις, όπως ο Πινόκιο για τον Απρίλιο και ο Κολιός για τον Αύγουστο, αλλά και η τεχνολογία Flexbook, μια παγκόσμια βιβλιοδετική πατέντα που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα και επιτρέπει το άνοιγμα των σελίδων σε 360 μοίρες, είναι κάποια από τα στοιχεία του ημερολογίου που το έκαναν να ξεχωρίσει.