Η FrieslandCampina Hellas στο πλαίσιο του προγράμματoς ΕΚΕ, με τίτλο «Μέρισμα Φροντίδας & Αγάπης», εντατικοποιεί την υλοποίηση της πρωτοβουλίας της για την αντιμετώπιση της φτώχειας και ειδικότερα του υποσιτισμού. Το πρόγραμμα «Μέρισμα Φροντίδας και Αγάπης» προσέφερε ήδη στο πρώτο 5μηνο του 2012 προϊόντα των οποίων η αξία προσεγγίζει τις 300.000 ευρώ. Η δωρεά προϊόντων διατροφής από μάρκες όπως Νουνού, Milner, Fina, Friso, Frico, πραγματοποιήθηκε σε ΜΚΟ και ιδρύματα, συλλόγους και φορείς. Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του άξονα «Διατροφή και διαφύλαξη της καλής Υγείας» της συνολικότερης στρατηγικής ΕΚΕ της εταιρείας. Η προσφορά της FrieslandCampina Hellas αναγνωρίστηκε με την απονομή σε αυτή Επαίνου από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.