Η DS Smith Hellas, προμηθευτής λύσεων βιώσιμης συσκευασίας, προχωρά στην υλοποίηση επενδυτικού πλάνου στρατηγικών επενδύσεων, το οποίο θα πραγματοποιηθεί σε ορίζοντα διετίας, στις τρεις βιομηχανικές μονάδες τις οποίες διατηρεί η εταιρεία στην Ελλάδα.

Οι επενδυτικοί πόροι, συνολικού ύψους 33,9 εκατ. ευρώ, θα διοχετευθούν στην αναβάθμιση του εξοπλισμού των εργοστασίων η οποία θα περιλαμβάνει την εγκατάσταση μηχανών τελευταίας τεχνολογίας για την παραγωγή καινοτόμων λύσεων συσκευασίας και την ενίσχυση των παραγωγικών δυνατοτήτων των μονάδων, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Οι επενδύσεις εντάσσονται στο στρατηγικό πλάνο της εταιρείας για αντικατάσταση των πλαστικών, εκσυγχρονισμό των μονάδων παραγωγής και την ενίσχυση της παραγωγικότητας. Το επενδυτικό πλάνο για την Ελλάδα αποτελεί μέρος της στρατηγικής ανάπτυξης της εταιρείας για την Ανατολική Ευρώπη με έμφαση στον σχεδιασμό και την κατασκευή καινοτόμων λύσεων βιώσιμης συσκευασίας.