Θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης για το 2013 «βλέπει» ο Jerome Loubere

Όπως τόνισε ο J. Loubere, το 2013 ο όμιλος θα προχωρήσει σε επενδύσεις εντός και εκτός συνόρων, στο δίκτυο, αλλά και στις τιμές όπου θα επιμείνει στην άσκηση επιθετικής πολιτικής, μέσω της οποίας ο καταναλωτής θα εξοικονομήσει σημαντικό μέρος του εισοδήματός του. Ανέφερε ότι από πέρυσι και μέχρι το τέλος του 2014 ο όμιλος έχει δρομολογήσει επενδύσεις συνολικού ύψους 250 εκατ. ευρώ.

Ο J. Loubere έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ανθρώπινο δυναμικό του ομίλου, τονίζοντας ότι η θετική πορεία της Μαρινόπουλος Α.Ε. οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι κάθε εργαζόμενος λειτουργεί ως μέλος μιας καλά οργανωμένης ομάδας στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 13.500 εργαζόμενοι. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η διοίκηση της Μαρινόπουλος Α.Ε. βράβευσε 266 εργαζόμενους οι οποίοι «έκλεισαν» 15 χρόνια συνεργασίας με τον όμιλο, ενώ τιμητικές πλακέτες απονεμήθηκαν σε δύο ακόμη εργαζόμενους που συνεργάζονται με τον όμιλο επί 32 χρόνια, όπως και στον μακροβιότερο εργαζόμενο, ο οποίος φέτος συμπληρώνει 37 χρόνια στην εταιρεία.