Τη συνολική αξία που παράγει ο όμιλος ΟΤΕ για τη χώρα και τους πολίτες αποτυπώνει -για πρώτη φορά- η νέα έκδοση του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης του ομίλου. Στο πλαίσιο της στρατηγικής του για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ο όμιλος ΟΤΕ υλοποιεί τετραετές επενδυτικό πλάνο ύψους 2 δισ. ευρώ στην Ελλάδα, αναπτύσσοντας δίκτυα και υπηρεσίες επόμενης γενιάς.

Παράλληλα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη στήριξη της κοινωνίας και των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, καθώς και για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών, αλλά και των ανθρώπων του. Το 2019, η κοινωνική συνεισφορά του ομίλου, αξίας 3,6 εκατ. ευρώ, είχε πάνω από 1,5 εκατ. επωφελούμενους.

Όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, ο όμιλος ΟΤΕ έχει θέσει νέους στόχους, μεταξύ των οποίων 100% χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε κατανάλωση ηλεκτρισμού, έως το 2021 και 90% μείωση των άμεσων και έμμεσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030.