Παρουσίασε το νέο στρατηγικό αναπτυξιακό πλάνο έως το 2025

Το νέο στρατηγικό αναπτυξιακό πλάνο του WPP, έως το 2025, παρουσίασε στους μετόχους ο CEO του, Mark Read. Το πλάνο περιλαμβάνει αυξημένες επενδύσεις, μεγαλύτερη εξοικονόμηση κόστους, μειωμένες συγχωνεύσεις και εξαγορές και στόχο να επανέλθει η εταιρεία στα έσοδα του 2019, έως το 2022. Ακολούθως, θα στοχεύσει σε οργανικά έσοδα ύψους 3%-4%, από το 2023 και έπειτα, στα οποία θα συνεισφέρουν οι συγχωνεύσεις και εξαγορές.

Η εταιρεία στοχεύει, επίσης, στην εξοικονόμηση περίπου 815 εκατ. δολαρίων, έως το 2025, ενώ δεσμεύτηκε να επενδύσει εκ νέου τα δύο τρίτα του ποσού αυτού στην παροχή κινήτρων, στην ανεύρεση ταλέντων και στην τεχνολογία. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, θα επεκτείνει τις δυνατότητές της στο commerce, το experience και την τεχνολογία, ώστε να αντιπροσωπεύουν το 40% των δραστηριοτήτων, σε σχέση με το 25% που ισχύει σήμερα.

(Πηγή: Adweek)