Τα πεπραγμένα του 2020 και η μέχρι σήμερα πορεία της συζητήθηκαν, κατά τη διάρκεια της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της Optima Bank, την Τετάρτη, 21 Ιουλίου. Ενδεικτικά, το 2020, η τράπεζα ανέπτυξε 19 νέα καταστήματα με προσωπικό αυξημένο κατά 23% στα 348 άτομα, ενώ προχώρησε σε επενδύσεις υποδομών ύψους 10,5 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, εξαγόρασε τις Optima asset management ΑΕΔΑΚ και Optima factors.

Το 2021, το δίκτυο καταστημάτων της τράπεζας φτάνει τα 25 καταστήματα, με καταθέσεις άνω του 1 δισ. ευρώ και δάνεια άνω των 750 εκατ. ευρώ, ενώ η τράπεζα πέρασε σε οργανική κερδοφορία. «Η δέσμευσή μας για μια τράπεζα “Απλή. Ευέλικτη. Σύγχρονη.”, που στηρίζει στην πράξη την οικονομία και την επιχειρηματικότητα, είναι πιο ισχυρή, αλλά και πιο επίκαιρη από ποτέ», σημείωσε ο Γεώργιος Τανισκίδης, Πρόεδρος της Optima Bank.