Με αιχμή την τεχνολογία και 200 νέες θέσεις εργασίας

Eπενδυτικό πλάνο στην Ελλάδα ύψους τουλάχιστον 30 εκατ. ευρώ με άξονα την υψηλή τεχνολογία και τη δημιουργία 200 νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται από την επένδυσή της, ανακοίνωσε η British American Tobacco, σε ειδική εκδήλωση νωρίτερα σήμερα. Ο όμιλος τοποθετεί τη χώρα ως μία από τις πιο σημαντικές αγορές διεθνώς για την ανάπτυξη των προϊόντων του Glο Hyper με θέρμανση αντί για καύση καπνού. Ο σκοπός του oμίλου να δημιουργήσει ένα «Καλύτερο Αύριο» (A Better Tomorrow), ενσαρκώνεται στην απόφαση για νέες επενδύσεις στην Ελλάδα.

Τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία έχει συμβάλλει 3,2 δισ. ευρώ στα δημόσια έσοδα, ενώ η επιλογή του Πειραιά ως Διεθνές Διαμετακομιστικό Κέντρο έχει συμβάλλει στην απασχόληση και την εμπορευματική κίνηση στο λιμάνι. Παράλληλα, η εταιρεία στηρίζει περίπου 30.000 εργαζόμενους στο δίκτυο λιανοπωλητών και διανομέων, καθώς και περίπου 10.000 εργαζόμενους στην καπνοπαραγωγή. Στην εκδήλωση συμμετείχε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της BAT Hellas, Vitalii Kochenko, ο Επικεφαλής Οικονομικός Σύμβουλος του Πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης, και η Πρόεδρος της BAT για τη Νότια Ευρώπη, Roberta Palazzetti, η οποία ανέφερε: «Είναι σημαντικό οι διεθνείς όμιλοι να συμβάλλουμε στις προσπάθειες της ελληνικής οικονομίας για ανάκαμψη και, στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε υποχρέωσή μας να ανταποκριθούμε με επενδυτικές κινήσεις που βασίζονται στις έννοιες της Τεχνολογίας και της Επιστήμης».