Ο όμιλος Positive Energy, διευρύνει έτσι το φάσμα των δραστηριοτήτων του και σε συνεργασία με μία ελληνική καινοτομική εταιρία του χώρου των Πράσινων Τεχνολογιών, θέτει στόχους για περαιτέρω δυναμική ανάπτυξη στην ελληνική και τη διεθνή αγορά.

Η Build-IΤ έχει διαγράψει μέχρι σήμερα μια ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία στο χώρο της Ενεργειακής Πληροφορικής (Energy ICT) αναπτύσσοντας και προωθώντας λύσεις για ορθολογική διαχείριση ενέργειας σε κτίρια του τριτογενούς τομέα και στη βιομηχανία.

Σε μία ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική συγκυρία, που απαιτεί ολοκληρωμένες λύσεις με καινοτόμες εφαρμογές που μεγιστοποιούν την απόδοση των επενδύσεων και δημιουργούν υψηλή προστιθέμενη αξία, η ένταξή της στον όμιλο της Positive Energy, δημιουργεί μία σημαντική συνέργεια με στόχο τη δυναμική διείσδυση του ομίλου στην αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.