Στην υλοποίηση επένδυσης ύψους 4,5 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία μονάδας αναερόβιας επεξεργασίας στον χώρο των εγκαταστάσεών της στις Σέρρες, προχωρά η ελληνική γαλακτοβιομηχανία Κρι Κρι, στο πλαίσιο της μετάβασής της στο κυκλικό μοντέλο της βιώσιμης ανάπτυξης και ευημερίας.

Στη νέα μονάδα θα παράγεται βιοαέριο με αποκλειστική, σύμφωνα με την ανακοίνωση, πρώτη ύλη τα υγρά απόβλητα της εγκατάστασης παγωτού και γαλακτοκομικών, καθώς και τον ορό γάλακτος που προκύπτει από τη στράγγιση γιαούρτης. «Αναγνωρίζουμε ότι για να συνεχίσει να αναπτύσσεται η κοινωνία και να εξασφαλίζεται η επάρκεια φυσικών πόρων, θα πρέπει να ακολουθηθεί ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης που θα περιορίζει τα απόβλητα και θα μειώνει την ανάγκη για νέους πόρους», δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Κρι Κρι, Παναγιώτης Τσινάβος.