Προσέλαβε τον πρώτο της Digital Executive Creative Director

(Λονδίνο)  Ο Figueira, ο οποίος προέρχεται από την Glue Isobar London. θα αναφέρεται στον Russell Ramsay, Executive Creative Director του agency. Εκεί ασκούσε καθήκοντα Creative Director και είχε δημιουργήσει για πελάτες όπως οι Fiat, Nokia, Adidas, Coca-Cola και Visa. Προτού καταλήξει στο Λονδίνο, ο Figueira ήταν ο Creative VP της Isobar Latin America, ενώ είχε εργαστεί ως Partner και στο digital agency AgenciaClick.