Η νέα, ανεξάρτητη εταιρεία εργαστηριακών ελέγχων και δοκιμών Eurocert Testing, με εγκαταστάσεις έκτασης 400τμ στη Μεταμόρφωση, εγκαινιάστηκε στις 17 Απριλίου.

Η Eurocert Testing πρόκειται να συμβάλει μέσω του φάσματος των υπηρεσιών της στους εργαστηριακούς ελέγχους και στις δοκιμές σε διαφορετικούς τομείς επιχειρηματικότητας, συνεισφέροντας στην αναβάθμιση της ποιότητας και στην προστασία της δημόσιας ασφάλειας και υγιεινής.

Να σημειωθεί πως στα εργαστήριά της εκτελούνται δοκιμές μεταξύ άλλων σε: τσιμέντο, σκυρόδεμα, αδρανή υλικά, ασφαλτομίγματα και υπολείμματα φυτοφαρμάκων σε τρόφιμα.

Η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO/IEC 17025:2017 και διαθέτει κατάλληλες καθορισμένες διαδικασίες για την εκτέλεση των δοκιμών, εξασφαλίζοντας ότι αυτές συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα διεθνή πρότυπα.