Η EY και η Microsoft επεκτείνουν τη στρατηγική τους συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο – συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής αγοράς – για να ευθυγραμμίσουν περαιτέρω την επιχειρηματική εξειδίκευση της EY με τις τεχνολογίες cloud της Microsoft, αξιοποιώντας μία αναπτυξιακή ευκαιρία ύψους 15 δισ. δολαρίων τα επόμενα πέντε χρόνια.

Η ενισχυμένη συνεργασία θα επικεντρωθεί στη δημιουργία νέων λύσεων και πλατφορμών, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.

Η συνεργασία επικεντρώνεται στο να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις να επανασχεδιάσουν τις λειτουργίες back office, στη δημιουργία λύσεων για την υποστήριξη τους στην αξιοποίηση των εταιρικών δεδομένων και στον μετασχηματισμό των ρυθμιζόμενων κλάδων με τη χρήση cloud πλατφορμών.