Με επίκεντρο την τεχνολογία NFC

Συγκεκριμένα, επιχειρεί την επέκταση των δραστηριοτήτων της στο εξωτερικό και ειδικότερα στην αγορά της Αμερικής, η οποία είναι η πλέον ώριμη αγορά για νέες καινοτόμες τεχνολογίες όπως το NFC. Η ενίσχυση της εξωστρέφειας αποτελεί στρατηγική απόφαση για την Hotech, η διοίκηση της οποίας έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες για την ίδρυση εταιρείας στην Αμερική. Στόχος το 2016, το 50% του συνόλου των εργασιών της να προέρχεται από εξαγωγές, έχοντας ήδη επεκτείνει την δραστηριότητά της σε νέες αγορές, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Νότιος Αφρική. Η εταιρεία απευθύνεται εξαγωγικά με εφαρμογές NFC σε χώρες όπως οι Η.Π.Α., Αγγλία, Γερμανία και τα ΗΑΕ, όπου οι συνθήκες ευνοούν τις νέες τεχνολογίες. Η Hotech είναι μέλος του ΣΕΠΕ και του ΣΕΚΕΕ και αποτελεί πιστοποιημένο συνεργάτη της Microsoft.