Καταξιωμένα στελέχη σε ρόλους Country Manager

Καθήκοντα Country Manager στη ForestView Ουγγαρίας θα ασκεί ο Szabolcs Macher, στέλεχος με μεγάλη εμπειρία και πρώην CEO της OMD Hungary. Αντίστοιχα, επικεφαλής στη ForestView Βουλγαρίας τέθηκε ο Zhivko Kalotov, ο οποίος, μεταξύ άλλων, έχει διατελέσει Managing Director της διαφημιστικής Grey. Αναφερόμενος στο πλάνο επέκτασης της ForestView, ο Θοδωρής Κοκκινιάς, International Business Development Director, δήλωσε σχετικά: «H επιτυχημένη πορεία της ForestView στην Ελλάδα τα τελευταία τρία χρόνια απέδειξε ότι το μοντέλο μας λειτουργεί και επιβεβαίωσε ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση των υπηρεσιών μας. Καθώς οι συνεργασίες μας με εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κεντρική και ΝΑ Ευρώπη αυξάνονται, η παρουσία μας στις αγορές αυτές με τοπικά γραφεία θα μας δώσει τη δυνατότητα να προσφέρουμε ακόμα υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών».