Εγκατάσταση συστημάτων bike sharing σε μεγάλες πόλεις

H συμφωνία προβλέπει την συνεργασία με βουλγαρική εταιρεία, ηγέτη στην αγορά τηλεματικής – τηλεπικοινωνιών, για την εγκατάσταση νέων συστημάτων σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας. Σύμφωνα με τον Γιώργο Βουλγαρούδη, CEO της BrainBox, «η εξωστρέφεια αποτελεί σταθερή στρατηγική στόχευση για την BrainBox και η αγορά της Βουλγαρίας αποτελεί φυσική συνέχεια, λόγω της γεωγραφικής και πολιτιστικής εγγύτητας. Υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες επιχειρηματικής δραστηριότητας σε μια χώρα που χαρακτηρίζεται από συνεχή βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διεύρυνση των αναγκών για βιώσιμη κινητικότητα. Όλα τα παραπάνω αναμένεται να οδηγήσουν σε αύξηση των σχετικών υποδομών τα επόμενα χρόνια, με το καινοτόμο ελληνικό σύστημα κοινοχρήστων ποδηλάτων EasyBike να πρωταγωνιστεί στο bike sharing». Για την υλοποίηση της συμφωνίας, ήταν σημαντική η συνεισφορά του διεθνή μη-κυβερνητικού οργανισμού Endeavor, του οποίου η BrainBox είναι μέλος από το 2014.